Inspiring the youth

The young rider is aspired to put Slovenia on the map.

Author: Viktoriia Vinokurova

„I wanna go riding, I wanna go riding!” – were the words of young Nina Vršec, when deciding on the plans for the family weekend 12 years ago. And now, the 23 years old rider is here, on the World Championship 2019. Her goal? “The competition is a way to see what you’ve achieved and how you can become better”, Nina Vršec says.

Viktoriia Vinokurova , Gydja frá Tungu and Nina Vršec.

Is it a lot of pressure to be the one representing the whole country?
In Slovenia we don’t have infrastructure, and trainers who have sufficient knowledge about Icelandic horses and what this breed can do. So I am amazed being here, in fact, I receive more support here, than in my own country, which is both funny and sad.

If you had resources, what would you plan for bringing the icelandic horse on track in Slovenia?
I would buy a huge place and bring trainers who are able to educate young riders about Icelandic horses. I have started my project by setting up the website: isislovenia.com. It’s an educational blog, as well as an instrument to help those, who want to compete, but experience various difficulties like getting a horse, registration, etc. They can simply text or call me and I will try to do my best to provide them with what they need.

Did you bring your own horse?
No, I borrowed one and rode her for the first time last Tuesday. She is a diamond: so responsive, and so calm. Sometimes horses jump around, and she just stands there like: “Can I have a treat?”. (laughing)

You say there is a lack of trainers in Slovenia. How did you overcome this obstacle?
I went to Austria a lot to train there. And when at some point I could not travel that often anymore because of school, I started riding on my own and I realized: if you want to learn, you absolutely have to ride on your own. You have to learn to trust yourself.

But how do you learn about what you do wrong?
I’ve participated in around 40 competitions – just for the sake of training. And after the test I went to see what judges wrote to find out what I have to work on.

What do you think about competitors?
I have met my idols here. But I feel like now everybody expects them to win, and maybe if a small country like Slovenia, Italy or Australia won, it would shake things up a little. Miracles can happen, you know.

Source: https://wm2019.berlin/index.php/news-details/inspiring-the-youth.html

SLO

Navdih za mladino

Mlada jahačica si želi, da bi Slovenijo postavila na zemljevid.
Avtor: Viktoriia Vinokurova

„Želim si jahati, želim si jahati!“ – so bile besede mlade Nine Vršec, ko so se pred 12 leti z družino odločali o načrtih za družinski vikend. In zdaj je 23-letni jahačica tu, na svetovnem prvenstvu 2019. Njen cilj? “Tekmovanje je način, da vidite, kaj ste dosegli in kako lahko postanete boljši,” pravi Nina Vršec.

Intervju v dnevnih novicah WM2019

Je velik pritisk, da lahko predstavljate vso državo?
V Sloveniji nimamo infrastrukture in trenerjev, ki bi imeli dovolj znanja o islandskih konjih in kaj lahko ta pasma naredi. Tako sem presenečena, da sem tu, pravzaprav sem tu deležena več podpore kot v svoji državi, kar je hkrati smešno in žalostno.

Če bi imeli sredstva, kaj bi naredili, da na področju islandskih konj v Sloveniji?
Kupila bi ogromno posestvo in pripeljala trenerje, ki so sposobni izobraževati mlade jahače o islandskih konjih. Svoj projekt sem začel s postavitvijo spletnega mesta: isislovenia.com. To je izobraževalni blog in tudi pripomoček za pomoč tistim, ki želijo tekmovati, a imajo različne težave, kot so izposoja konja konja, registracija itd. Lahko me preprosto pokličejo po telefonu ali mi pišejo preko e-maila in poskušal bom storiti vse, da jim uredim stvari, ki jih potrebujejo.

Si pripeljal svojega konja?
Ne, sposodila sem si kobilo in jo prvič jahala prejšnji torek. Ona je diamant: tako odzivna in tako mirena. Včasih konji skačejo naokoli, ona pa samo stoji s pogledom: “Lahko dobim priboljšek?” (smeh)

Pravite, da v Sloveniji primanjkuje trenerjev. Kako ste premagali to oviro?
Veliko sem hodila v Avstrijo, da sem tam trenirala. In ko v nekem trenutku zaradi šole nisem mogla več tako pogosto hoditi na treninge, sem začel jahati sam in spoznala: če se želiš naučiti jahati, moraš absolutno trenirati sam. Naučiti se moraš zaupati samemu sebi.

Kako veste, kaj delate narobe?
Udeležila sem se približno 40 tekmovanj – večinoma zaradi treninga. In po odjahi disciplini sem šela pogledat, kaj so napisali sodniki, da sem ugotovila, na čem moram delati.

Kaj menite o tekmecih?
Tu sem spoznal svoje idole. Vendar imam občutek, kot da zdaj vsi pričakujejo, da bodo zmagali, in morda bi, če bi zmagala majhna država, kot so Slovenija, Italija ali Avstralija, stvari nekoliko pretresla svetovno sceno. Čudeži se dogajajo.